Marketing

Upis u pretraživače


 
250.00HRK

0.00 HRK + 250.00 HRK Setup - trošak postavljanja jednokratno
Upisat ćemo Vaše stranice u mnoge besplatne pretraživače. Da bi to učinili sami trebat ćete nekoliko dana ..


Google Adwords


 
750.00HRK

0.00 HRK + 750.00 HRK Setup - trošak postavljanja jednokratno
Aktivacija i konfiguriranje Google adwords računa, savjetovanje, odabir ključnih riječi, kreiranje dva oglasa (prikazivanje oglasa nije u cijeni i dogovara se zasebno)