00385997642376
info@wetworkslab.net

Da! Domena je samo Vaša ili u vlasništvu Vašeg klijenta, za sve domene sami upisujete podatke o vlasniku, a mi smo navedeni kao administrativno tehnički kontakt.

Da! Domena je samo Vaša ili u vlasništvu Vašeg klijenta, za sve domene sami upisujete podatke o vlasniku, a mi smo navedeni kao administrativno tehnički kontakt.

No i taj podatak možete promijeniti na sebe, što ne preporučamo zbog fleksibilnijeg upravljanja domenom, tako dugo dok koristite neku od naših usluga